Tarieven & Vergoedingen

Vergoeding

Met verschillende zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, hiervoor gelden verschillende tarieven. De zorgverzekeraar vergoed de diëtist standaard 3 uur in het basispakket. Diëtetiek valt onder het eigen risico. Is je eigen risico al gebruikt? Dan zal de zorgverzekeraar de factuur gelijk betalen. Wanneer je eigen risico nog niet is gebruikt, kan het zijn dat de facturen naar u worden doorberekend. Wanneer begeleiding van de diëtist vanuit het aanvullende pakket vergoed wordt, gaat dit niet ten koste van je eigen risico. Meer informatie is te vinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Tarieven

Behandeling per kwartier € 15,-
Intake consult (±60 min) € 60, –
Begeleidingsconsult (±30 min) € 30,-

De prijslijst kunt u vinden in de wachtkamer van Diëtistenpraktijk Volevi. Deze geldt slechts voor een kleine groep, namelijk: Voor wie niet aanvullend verzekerd is of  van zorgverzekeraars met wie Diëtistenpraktijk Volevi geen contract heeft afgesloten. Dan zal 75% van de behandeling worden vergoed

Met of zonder verwijzing?

Je kunt zonder verwijzing van de (huis)arts terecht bij de diëtist. Heb je medische klachten waarvoor je nog niet onder behandeling bent van een arts? Dan adviseren we je eerst contact op te nemen met de huisarts.